Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/13 10:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Yaguchi-daini
*Lokasyon:5, Kuchita
*Gauge datum:T.P.6.0000m(Elevation level6.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: 5.20m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 3.40m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
10:30 / 1.54
10:20 / 1.54
10:10 / 1.54
10:00 / 1.54
09:50 / 1.54
09:40 / 1.54
09:30 / 1.54
09:20 / 1.53
09:10 / 1.53
09:00 / 1.53
08:50 / 1.52
08:40 / 1.53
08:30 / 1.53
08:20 / 1.52
08:10 / 1.52
08:00 / 1.52
07:50 / 1.52
07:40 / 1.52
07:30 / 1.52
07:20 / 1.52
07:10 / 1.52
07:00 / 1.52
06:50 / 1.51
06:40 / 1.51
-> Sa Front Page