Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/01/20 06:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Yaguchi-daini
*Lokasyon:5, Kuchita
*Gauge datum:T.P.6.0000m(Elevation level6.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: 5.20m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 3.40m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
06:40 / 0.51
06:30 / 0.51
06:20 / 0.52
06:10 / 0.52
06:00 / 0.52
05:50 / 0.52
05:40 / 0.52
05:30 / 0.52
05:20 / 0.52
05:10 / 0.52
05:00 / 0.52
04:50 / 0.52
04:40 / 0.52
04:30 / 0.52
04:20 / 0.52
04:10 / 0.52
04:00 / 0.52
03:50 / 0.52
03:40 / 0.52
03:30 / 0.51
03:20 / 0.51
03:10 / 0.51
03:00 / 0.51
02:50 / 0.51
-> Sa Front Page