Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/11 15:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Yaguchi-daini
*Lokasyon:5, Kuchita
*Gauge datum:T.P.6.0000m(Elevation level6.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: 5.20m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 3.40m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
15:50 / 0.78
15:40 / 0.78
15:30 / 0.78
15:20 / 0.79
15:10 / 0.79
15:00 / 0.79
14:50 / 0.79
14:40 / 0.78
14:30 / 0.77
14:20 / 0.76
14:10 / 0.76
14:00 / 0.75
13:50 / 0.75
13:40 / 0.76
13:30 / 0.77
13:20 / 0.73
13:10 / 0.67
13:00 / 0.67
12:50 / 0.66
12:40 / 0.66
12:30 / 0.66
12:20 / 0.66
12:10 / 0.66
12:00 / 0.66
-> Sa Front Page