Detalye ng impormasyon ukol sa water level (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/02/24 05:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Yaguchi-daini
*Lokasyon:5, Kuchita
*Gauge datum:T.P.6.0000m(Elevation level6.0000m)
*Sakop:Bansa
*Pangalan ng ilog:Ilog Oota

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: 5.20m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 3.40m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
05:40 / 0.77
04:40 / 0.77
03:40 / 0.78
02:40 / 0.79
01:40 / 0.78
00:40 / 0.78
23:40 / 0.80
22:40 / 0.81
21:40 / 0.82
20:40 / 0.88
19:40 / 0.90
18:40 / 0.91
17:40 / 0.91
16:40 / 0.91
15:40 / 0.91
14:40 / 0.92
13:40 / 0.90
12:40 / 0.84
11:40 / 0.84
10:40 / -
09:40 / 0.84
08:40 / 0.83
07:40 / 0.84
06:40 / 0.85
-> Sa Front Page