Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/06 20:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ishihara
*Lokasyon:Ishihara Jisaki, Kaita-cho, Aki-gun
*Gauge datum:T.P.1.7000m(Elevation level1.7000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Seno

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.90m
*Evacuation Alert Water Level: 2.20m
*Flood Watch Water Level: 1.90m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 1.10m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
20:10 / 1.90
20:00 / 1.91
19:50 / 1.94
19:40 / 1.95
19:30 / 1.97
19:20 / 1.99
19:10 / 2.02
19:00 / 2.04
18:50 / 2.08
18:40 / 2.09
18:30 / 2.08
18:20 / 2.10
18:10 / 2.09
18:00 / 2.08
17:50 / 2.11
17:40 / 2.12
17:30 / 2.11
17:20 / 2.11
17:10 / 2.05
17:00 / 1.95
16:50 / 1.87
16:40 / 1.83
16:30 / 1.81
16:20 / 1.78
-> Sa Front Page