Detalye ng impormasyon ukol sa water level (60 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/05 02:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ishihara
*Lokasyon:Ishihara Jisaki, Kaita-cho, Aki-gun
*Gauge datum:T.P.1.7000m(Elevation level1.7000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Seno

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.90m
*Evacuation Alert Water Level: 2.20m
*Flood Watch Water Level: 1.90m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 1.10m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
02:20 / 0.65
01:20 / 0.65
00:20 / 0.64
23:20 / 0.64
22:20 / 0.65
21:20 / 0.65
20:20 / 0.65
19:20 / 0.65
18:20 / 0.65
17:20 / 0.64
16:20 / 0.64
15:20 / 0.64
14:20 / 0.65
13:20 / 0.65
12:20 / 0.65
11:20 / 0.65
10:20 / 0.65
09:20 / 0.65
08:20 / 0.66
07:20 / 0.67
06:20 / 0.67
05:20 / 0.67
04:20 / 0.67
03:20 / 0.67
-> Sa Front Page