Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/12/07 17:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kamiyasu
*Lokasyon:2 Jisaki, Aita
*Gauge datum:T.P.8.7000m(Elevation level8.7000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Yasu

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.25m
*Evacuation Alert Water Level: 2.85m
*Flood Watch Water Level: 2.70m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.35m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
17:30 / 0.14
17:20 / 0.14
17:10 / 0.14
17:00 / 0.14
16:50 / 0.14
16:40 / 0.14
16:30 / 0.14
16:20 / 0.14
16:10 / 0.14
16:00 / 0.14
15:50 / 0.14
15:40 / 0.14
15:30 / 0.14
15:20 / 0.14
15:10 / 0.14
15:00 / 0.14
14:50 / 0.14
14:40 / 0.14
14:30 / 0.14
14:20 / 0.14
14:10 / 0.14
14:00 / 0.14
13:50 / 0.14
13:40 / 0.14
-> Sa Front Page