Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 02:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Kamiyasu
*Lokasyon:2 Jisaki, Aita
*Gauge datum:T.P.8.7000m(Elevation level8.7000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Yasu

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.25m
*Evacuation Alert Water Level: 2.85m
*Flood Watch Water Level: 2.70m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 2.35m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
02:00 / 0.57
01:50 / 0.55
01:40 / 0.51
01:30 / 0.49
01:20 / 0.48
01:10 / 0.47
01:00 / 0.46
00:50 / 0.46
00:40 / 0.44
00:30 / 0.44
00:20 / 0.45
00:10 / 0.46
00:00 / 0.46
23:50 / 0.47
23:40 / 0.48
23:30 / 0.49
23:20 / 0.50
23:10 / 0.52
23:00 / 0.53
22:50 / 0.55
22:40 / 0.55
22:30 / 0.56
22:20 / 0.55
22:10 / 0.55
-> Sa Front Page