Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/23 00:20

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Mukouda
*Lokasyon:4401-4 Mukouda, Imuro, Asa-cho
*Gauge datum:T.P.106.7000m(Elevation level106.7000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Suzuhari

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.45m
*Evacuation Alert Water Level: 2.10m
*Flood Watch Water Level: 1.45m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
00:20 / 0.80
00:10 / 0.80
00:00 / 0.80
23:50 / 0.81
23:40 / 0.81
23:30 / 0.80
23:20 / 0.81
23:10 / 0.82
23:00 / 0.83
22:50 / 0.80
22:40 / 0.84
22:30 / 0.81
22:20 / 0.85
22:10 / 0.85
22:00 / 0.84
21:50 / 0.84
21:40 / 0.83
21:30 / 0.84
21:20 / 0.84
21:10 / 0.83
21:00 / 0.88
20:50 / 0.86
20:40 / 0.88
20:30 / 0.87
-> Sa Front Page