Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/11 01:30

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nakaji
*Lokasyon:1-33, Yahata-higashi
*Gauge datum:T.P.2.5000m(Elevation level2.5000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (dam)
*Pangalan ng ilog:Ilog Yahata

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.50m
*Evacuation Alert Water Level: 3.15m
*Flood Watch Water Level: 2.50m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 1.70m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
01:30 / 1.25
01:20 / 1.25
01:10 / 1.25
01:00 / 1.25
00:50 / 1.26
00:40 / 1.27
00:30 / 1.28
00:20 / 1.29
00:10 / 1.31
00:00 / 1.32
23:50 / 1.34
23:40 / 1.36
23:30 / 1.38
23:20 / 1.42
23:10 / 1.46
23:00 / 1.50
22:50 / 1.52
22:40 / 1.52
22:30 / 1.50
22:20 / 1.46
22:10 / 1.39
22:00 / 1.30
21:50 / 1.25
21:40 / 1.20
-> Sa Front Page