Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/10/29 05:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Nakaji
*Lokasyon:1-33, Yahata-higashi
*Gauge datum:T.P.2.5000m(Elevation level2.5000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (dam)
*Pangalan ng ilog:Ilog Yahata

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.50m
*Evacuation Alert Water Level: 3.15m
*Flood Watch Water Level: 2.50m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: 1.70m
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
05:40 / 0.49
05:30 / 0.49
05:20 / 0.49
05:10 / 0.49
05:00 / 0.49
04:50 / 0.49
04:40 / 0.49
04:30 / 0.49
04:20 / 0.49
04:10 / 0.49
04:00 / 0.49
03:50 / 0.49
03:40 / 0.49
03:30 / 0.49
03:20 / 0.49
03:10 / 0.49
03:00 / 0.49
02:50 / 0.49
02:40 / 0.49
02:30 / 0.49
02:20 / 0.49
02:10 / 0.49
02:00 / 0.49
01:50 / 0.49
-> Sa Front Page