Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/06 08:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Shirakou
*Lokasyon:1169-3, Shimogouchimukaihara, Itsukaichi-cho
*Gauge datum:T.P.227.3000m(Elevation level227.3000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (dam)
*Pangalan ng ilog:Ilog Yahata

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: -
*Evacuation Alert Water Level: -
*Flood Watch Water Level: -
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
08:50 / 0.68
08:40 / 0.68
08:30 / 0.68
08:20 / 0.68
08:10 / 0.68
08:00 / 0.68
07:50 / 0.68
07:40 / 0.68
07:30 / 0.68
07:20 / 0.68
07:10 / 0.68
07:00 / 0.68
06:50 / 0.68
06:40 / 0.68
06:30 / 0.68
06:20 / 0.68
06:10 / 0.68
06:00 / 0.68
05:50 / 0.68
05:40 / 0.68
05:30 / 0.68
05:20 / 0.68
05:10 / 0.68
05:00 / 0.68
-> Sa Front Page