Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2019/11/13 22:10

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Oosu
*Lokasyon:3, Oosu, Fuchuu-cho, Aki-gun
*Gauge datum:T.P.1.1000m(Elevation level1.1000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Fuchuuoo

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 1.90m
*Evacuation Alert Water Level: 1.40m
*Flood Watch Water Level: 1.40m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
22:10 / 0.57
22:00 / 0.63
21:50 / 0.51
21:40 / 0.56
21:30 / 0.56
21:20 / 0.45
21:10 / 0.38
21:00 / 0.42
20:50 / 0.38
20:40 / 0.31
20:30 / 0.31
20:20 / 0.31
20:10 / 0.31
20:00 / 0.31
19:50 / 0.31
19:40 / 0.31
19:30 / 0.31
19:20 / 0.31
19:10 / 0.31
19:00 / 0.31
18:50 / 0.31
18:40 / 0.31
18:30 / 0.31
18:20 / 0.31
-> Sa Front Page