Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/04/05 20:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Oosu
*Lokasyon:3, Oosu, Fuchuu-cho, Aki-gun
*Gauge datum:T.P.1.1000m(Elevation level1.1000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Fuchuuoo

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 1.90m
*Evacuation Alert Water Level: 1.40m
*Flood Watch Water Level: 1.40m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
20:50 / 0.41
20:40 / 0.41
20:30 / 0.41
20:20 / 0.41
20:10 / 0.41
20:00 / 0.42
19:50 / 0.42
19:40 / 0.42
19:30 / 0.43
19:20 / 0.43
19:10 / 0.42
19:00 / 0.43
18:50 / 0.42
18:40 / 0.42
18:30 / 0.41
18:20 / 0.41
18:10 / 0.41
18:00 / 0.41
17:50 / 0.41
17:40 / 0.41
17:30 / 0.41
17:20 / 0.41
17:10 / 0.41
17:00 / 0.41
-> Sa Front Page