Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/18 09:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Oosu
*Lokasyon:3, Oosu, Fuchuu-cho, Aki-gun
*Gauge datum:T.P.1.1000m(Elevation level1.1000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Fuchuuoo

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.30m
*Evacuation Alert Water Level: 1.90m
*Flood Watch Water Level: 1.40m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
09:00 / 0.28
08:50 / 0.28
08:40 / 0.28
08:30 / 0.28
08:20 / 0.28
08:10 / 0.28
08:00 / 0.28
07:50 / 0.28
07:40 / 0.28
07:30 / 0.28
07:20 / 0.28
07:10 / 0.28
07:00 / 0.28
06:50 / 0.28
06:40 / 0.28
06:30 / 0.28
06:20 / 0.28
06:10 / 0.29
06:00 / 0.29
05:50 / 0.29
05:40 / 0.29
05:30 / 0.29
05:20 / 0.29
05:10 / 0.30
-> Sa Front Page