Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/07/15 06:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Oosu (Partikular na lugar)
*Lokasyon:3, Oosu, Fuchuu-cho, Aki-gun
*Gauge datum:T.P.1.1000m(Elevation level1.1000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Fuchuuoo

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.00m
*Evacuation Alert Water Level: 1.60m
*Flood Watch Water Level: 1.40m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
06:50 / 0.63
06:40 / 0.63
06:30 / 0.64
06:20 / 0.65
06:10 / 0.68
06:00 / 0.68
05:50 / 0.66
05:40 / 0.62
05:30 / 0.62
05:20 / 0.63
05:10 / 0.63
05:00 / 0.63
04:50 / 0.63
04:40 / 0.63
04:30 / 0.63
04:20 / 0.63
04:10 / 0.64
04:00 / 0.64
03:50 / 0.64
03:40 / 0.64
03:30 / 0.64
03:20 / 0.64
03:10 / 0.64
03:00 / 0.64
-> Sa Front Page