Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2021/04/14 03:40

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Oosu (Partikular na lugar)
*Lokasyon:3, Oosu, Fuchuu-cho, Aki-gun
*Gauge datum:T.P.1.1000m(Elevation level1.1000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Fuchuuoo

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.00m
*Evacuation Alert Water Level: 1.60m
*Flood Watch Water Level: 1.40m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
03:40 / 0.28
03:30 / 0.28
03:20 / 0.28
03:10 / 0.28
03:00 / 0.28
02:50 / 0.29
02:40 / 0.29
02:30 / 0.29
02:20 / 0.29
02:10 / 0.29
02:00 / 0.29
01:50 / 0.29
01:40 / 0.29
01:30 / 0.29
01:20 / 0.29
01:10 / 0.29
01:00 / 0.30
00:50 / 0.30
00:40 / 0.30
00:30 / 0.30
00:20 / 0.30
00:10 / 0.30
00:00 / 0.35
23:50 / 0.34
-> Sa Front Page