Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/08/11 16:00

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Oosu (Partikular na lugar)
*Lokasyon:3, Oosu, Fuchuu-cho, Aki-gun
*Gauge datum:T.P.1.1000m(Elevation level1.1000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Fuchuuoo

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 2.00m
*Evacuation Alert Water Level: 1.60m
*Flood Watch Water Level: 1.40m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
16:00 / 0.22
15:50 / 0.22
15:40 / 0.22
15:30 / 0.22
15:20 / 0.22
15:10 / 0.22
15:00 / 0.22
14:50 / 0.21
14:40 / 0.21
14:30 / 0.21
14:20 / 0.21
14:10 / 0.21
14:00 / 0.21
13:50 / 0.21
13:40 / 0.21
13:30 / 0.21
13:20 / 0.21
13:10 / 0.21
13:00 / 0.21
12:50 / 0.22
12:40 / 0.22
12:30 / 0.22
12:20 / 0.23
12:10 / 0.23
-> Sa Front Page