Detalye ng impormasyon ukol sa water level (10 minutes observation)

Petsa at oras ng obserbasyon 2020/05/25 16:50

Pangunahing impormasyon

*Pangalan ng observatory:Ishiuchi
*Lokasyon:3712-3, Hirata, Ishiuchi, Itsukaichi-cho
*Gauge datum:T.P.16.1000m(Elevation level16.1000m)
*Sakop:Hiroshima Prefecture (ilog)
*Pangalan ng ilog:Ilog Ishiuchi

Observation graph

Actual water level (m)
Flood Danger Water Level (m)
Evacuation Alert Water Level (m)
Flood Watch Water Level (m)
Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps (m)

Observation value

[Pamantayang antas ng tubig]
*Flood Danger Water Level: 3.89m
*Evacuation Alert Water Level: 2.95m
*Flood Watch Water Level: 2.20m
*Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps: -
[Nakasulat]
Oras ng obserbasyon / Actual water level
[Legend]
Lampas na sa Flood Danger Water Level, Lampas na sa Evacuation Alert Water Level, Lampas na sa Flood Watch Water Level, Lampas na sa Stand-by Water Level for Flood Fighting Corps
16:50 / 0.21
16:40 / 0.21
16:30 / 0.21
16:20 / 0.21
16:10 / 0.21
16:00 / 0.21
15:50 / 0.22
15:40 / 0.22
15:30 / 0.22
15:20 / 0.22
15:10 / 0.22
15:00 / 0.22
14:50 / 0.22
14:40 / 0.23
14:30 / 0.23
14:20 / 0.23
14:10 / 0.22
14:00 / 0.22
13:50 / 0.22
13:40 / 0.22
13:30 / 0.22
13:20 / 0.22
13:10 / 0.21
13:00 / 0.21
-> Sa Front Page