Lista de informação do nível de água

Data e hora da observação 2021/10/19 20:30
Yaguchi-daiichi
[Distritos aplicáveis] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Hesaka, Ushitashin-machi, Ushita, Bairin, Yagi, Kawauchi, Midorii, Furuichi, Higashino, Nakasuji, Hara, Hara-minami, Gion, Yamamoto, Nagatsuka, Nagatsuka-nishi, Ochiai-higashi, Kuchita-higashi, Kuchita
[Nome do rio] Rio Oota (Curso inferior do rio)
[Situação real do nível de água] 0.53m
(Mapa)
Eba
[Distritos aplicáveis] Naka-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Kyuuoota、Rio Motoyasu、Rio Tenma
[Situação real do nível de água] 1.71m
(Mapa)
Misasabashi
[Distritos aplicáveis] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Fukuro-machi, Takeya, Senda, Nakajima
[Nome do rio] Rio Kyuuoota、Rio Motoyasu、Rio Tenma
[Situação real do nível de água] 1.69m
(Mapa)
Yaguchi-daini
[Distritos aplicáveis] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Oota
[Situação real do nível de água] 0.43m
(Mapa)
Kumura
[Distritos aplicáveis] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Oota
[Situação real do nível de água] 1.21m
(Mapa)
Danbara
[Distritos aplicáveis] Naka-ku, Higashi-ku, Minami-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Enkou
[Situação real do nível de água] 1.45m
(Mapa)
Oosu
[Distritos aplicáveis] Higashi-ku, Minami-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Onaga, Yaga, Koujin-machi, Oozu
[Nome do rio] Rio Fuchuoo
[Situação real do nível de água] 0.62m
(Mapa)
Oosu (Particular area)
[Distritos aplicáveis] Higashi-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Nukushina, Kaminukushina
[Nome do rio] Rio Fuchuoo
[Situação real do nível de água] 0.62m
(Mapa)
Gionoohashi
[Distritos aplicáveis] Nishi-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Hirose (Distrito de Nishi), Ooshiba, Misasa, Tenma, Kannon, Minami-kannon, Koi, Koi-higashi, Furuta, Takasu, Kougo, Kusatsu
[Nome do rio] Rio Oota (Curso inferior do rio)
[Situação real do nível de água] 1.76m
(Mapa)
Nagawaku
[Distritos aplicáveis] Nishi-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Oota
[Situação real do nível de água] 1.71m
(Mapa)
1 2 3 4 5 > >>
-> Voltar ao topo da página