Lista de informação do nível de água

Data e hora da observação 2020/04/03 01:40
Kake
[Distritos aplicáveis] Asaminami-ku, Asakita-ku, Saeki-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Yuki-higashi
[Nome do rio] Rio Oota (Curso superior do rio)
[Situação real do nível de água] -1.47m
(Mapa)
Imuro
[Distritos aplicáveis] Asaminami-ku, Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Kabe, Kameyama-minami, Imuro, Kuchi, Tsutsuse, Hiura
[Nome do rio] Rio Oota (Curso superior do rio)
[Situação real do nível de água] 1.03m
(Mapa)
Doi
[Distritos aplicáveis] Asaminami-ku, Asakita-ku, Saeki-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Oota (Curso superior do rio)
[Situação real do nível de água] 1.90m
(Mapa)
Nakano
[Distritos aplicáveis] Asaminami-ku, Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Yagi, Kabe, Kabe-minami, Kameyama-minami
[Nome do rio] Rio Oota (Curso inferior do rio)
[Situação real do nível de água] 1.75m
(Mapa)
Yaguchi-daiichi
[Distritos aplicáveis] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Hesaka, Ushitashin-machi, Ushita, Bairin, Yagi, Kawauchi, Midorii, Furuichi, Higashino, Nakasuji, Hara, Hara-minami, Gion, Yamamoto, Nagatsuka, Nagatsuka-nishi, Ochiai-higashi, Kuchita-higashi, Kuchita
[Nome do rio] Rio Oota (Curso inferior do rio)
[Situação real do nível de água] 0.92m
(Mapa)
Shinkawabashi
[Distritos aplicáveis] Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Kabe, Kabe-minami
[Nome do rio] Rio Nenotani
[Situação real do nível de água] 0.18m
(Mapa)
Nakafukawa
[Distritos aplicáveis] Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Kakogawa, Fukawa
[Nome do rio] Rio Misasa
[Situação real do nível de água] 0.56m
(Mapa)
Shiraki
[Distritos aplicáveis] Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente] Ihara, Kounan, Mita, Kakogawa
[Nome do rio] Rio Misasa
[Situação real do nível de água] 0.87m
(Mapa)
Kamijou
[Distritos aplicáveis] Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Misasa
[Situação real do nível de água] 0.60m
(Mapa)
Yaguchi-daini
[Distritos aplicáveis] Naka-ku, Higashi-ku, Nishi-ku, Asaminami-ku, Asakita-ku
[O distrito da escola primária correspondente]
[Nome do rio] Rio Oota
[Situação real do nível de água] 1.12m
(Mapa)
1 2 > >>
-> Voltar ao topo da página