Lưu ý, cảnh báo

Sấm sét

 • Lưu ý sấm sét
  • Đài khí tượng sẽ thông báo khi dự đoán rằng có nguy cơ phát sinh thảm họa do sét đánh.
  • Ngoài sét đánh, các kêu gọi lưu ý có nguy cơ thiệt hại về người và công trình do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra bởi sự phát triển của các đám mây vũ tích chẳng hạn như mưa lớn bất ngờ, gió giật mạnh như lốc xoáy và mưa đá cũng có thể được bổ sung.
  • Lưu ý sấm sét cũng kêu gọi sự lưu ý đến mưa lớn bất ngờ.

Mưa lớn

 • Lưu ý mưa lớn
  • Đài khí tượng sẽ thông báo khi dự đoán rằng có nguy cơ phát sinh thảm họa ngập lụt và thảm họa sạt lở do mưa lớn. Thông báo sẽ được tiếp tục ngay cả khi mưa tạnh, nếu vẫn có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở, v.v.
  • ○Trang web của Cục khí tượng ”Danh sách các tiêu chuẩn thông báo cảnh báo, lưu ý”
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く
 • Cảnh báo mưa lớn
  • Đài khí tượng sẽ thông báo khi dự đoán rằng có nguy cơ phát sinh thảm họa ngập lụt và thảm họa sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn. Thông báo sẽ được tiếp tục ngay cả khi mưa tạnh, nếu vẫn có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở, v.v. nghiêm trọng.
  • ○Trang web của Cục khí tượng ”Danh sách các tiêu chuẩn thông báo cảnh báo, lưu ý”
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く

Lũ lụt

 • Lưu ý lũ lụt
  • Đài khí tượng sẽ thông báo khi dự đoán rằng có nguy cơ phát sinh thảm họa lũ lụt do nước dâng ở hạ lưu bởi mưa lớn và tuyết tan trên khu vực thượng nguồn các con sông.
  • Các thảm họa lũ lụt được đưa ra như nước sông dâng, tổn hại đê điều, và các thiệt hại ngập lụt kéo theo.
  • ○Trang web của Cục khí tượng ”Danh sách các tiêu chuẩn thông báo cảnh báo, lưu ý”
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く
 • Cảnh báo lũ lụt
  • Đài khí tượng sẽ thông báo khi dự đoán rằng có nguy cơ phát sinh thảm họa lũ lụt nghiêm trọng do nước dâng ở hạ lưu bởi mưa lớn và tuyết tan trên khu vực thượng nguồn các con sông.
  • Các thảm họa lũ lụt nghiêm trọng được đưa ra như nước sông dâng, ngập lụt và tổn hại đê điều, vỡ đê, và các thiệt hại ngập lụt nghiêm trọng kéo theo.
  • ○Trang web của Cục khí tượng ”Danh sách các tiêu chuẩn thông báo cảnh báo, lưu ý”
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く

Thủy triều cao

 • Lưu ý thủy triều cao
  • Đài khí tượng sẽ thông báo khi dự đoán rằng có nguy cơ phát sinh thảm họa do mức thủy triều dâng cao bất thường bởi bão và áp thấp, v.v.
  • ○Trang web của Cục khí tượng ”Danh sách các tiêu chuẩn thông báo cảnh báo, lưu ý”
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く
 • Cảnh báo thủy triều cao
  • Đài khí tượng sẽ thông báo khi dự đoán rằng có nguy cơ phát sinh thảm họa nghiêm trọng do mực nước biển dâng cao bất thường bởi bão và áp thấp, v.v.
  • ○Trang web của Cục khí tượng ”Danh sách các tiêu chuẩn thông báo cảnh báo, lưu ý”
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hiroshima.html)外部サイト別ウィンドウで開く

Sóng thần

 • Lưu ý sóng thần
  • Lưu ý sóng thần được thông báo khi độ cao dự kiến ​​của sóng thần chỗ cao từ 0,2 m đến dưới 1 m, và có nguy cơ xảy ra thảm họa do sóng thần, vì vậy những người đang ở biển xin vui lòng rời khỏi bờ biển ngay lập tức.
  • Xin vui lòng không tắm biển hoặc câu cá trên bãi biển vì nó rất nguy hiểm.
  • Xin vui lòng không xuống biển hoặc đến gần bờ biển cho đến khi lưu ý được hủy bỏ.
 • Cảnh báo sóng thần
  • Cảnh báo sóng thần được thông báo khi độ cao dự kiến ​​của sóng thần chỗ cao từ 1 m đến dưới 3 m, vì vậy những người đang ở khu vực ven biển và ven sông xin vui lòng sơ tán đến nơi an toàn ngay lập tức như những chỗ cao, tòa nhà sơ tán khi có sóng thần.
  • Xin vui lòng không rời khỏi nơi an toàn cho đến khi cảnh báo được hủy bỏ.
 • Cảnh báo sóng thần lớn
  • Cảnh báo sóng thần lớn được thông báo khi độ cao dự kiến ​​của sóng thần chỗ cao vượt quá 3 m, vì vậy những người đang ở khu vực ven biển và ven sông xin vui lòng sơ tán đến nơi an toàn ngay lập tức như những chỗ cao, tòa nhà sơ tán khi có sóng thần.
  • Xin vui lòng không rời khỏi nơi an toàn cho đến khi cảnh báo được hủy bỏ.

Cảnh báo đặc biệt

 • Cảnh báo đặc biệt
  • Là cảnh báo được thông báo khi mưa lớn và sóng thần vượt xa tiêu chuẩn thông báo cảnh báo được dự đoán ​​và nguy cơ xảy ra thảm họa nghiêm trọng tăng lên đáng kể, kêu gọi cảnh giác tối đa.
  • Cục khí tượng đã công bố sáu loại cảnh báo đặc biệt.
  • Cảnh báo sóng thần lớn cũng được xếp là cảnh báo đặc biệt.
 • Cảnh báo đặc biệt mưa lớn
  • Cảnh báo đặc biệt về mưa lớn sẽ thông báo khi dự đoán có mưa lớn với lượng mưa vài thập kỷ mới có một lần do bão hoặc mưa xối xả.
  • Những điều cần đặc biệt cảnh giác sẽ được ghi rõ trong tiêu đề và thông báo là ”Cảnh báo đặc biệt mưa lớn (thảm họa sạt lở)”, ”Cảnh báo đặc biệt mưa lớn (thảm họa ngập lụt)” hoặc ”Cảnh báo đặc biệt mưa lớn (thảm họa sạt lở, ngập lụt)”.
 • Cảnh báo đặc biệt tuyết lớn
  • Cảnh báo đặc biệt tuyết lớn sẽ thông báo khi dự đoán có tuyết lớn với lượng tuyết rơi vài thập kỷ mới có một lần.
 • Cảnh báo đặc biệt gió lớn
  • Cảnh báo đặc biệt gió lớn sẽ thông báo khi dự đoán có gió lớn thổi do cơn bão với cường độ vài thập kỷ mới có một lần và áp thấp ôn đới cùng cấp độ.
 • Cảnh báo đặc biệt bão tuyết
  • Cảnh báo đặc biệt bão tuyết sẽ thông báo khi dự đoán có gió lớn thổi kèm theo tuyết do cơn bão với cường độ vài thập kỷ mới có một lần và áp thấp ôn đới cùng cấp độ.
 • Cảnh báo đặc biệt thủy triều cao
  • Cảnh báo đặc biệt thủy triều cao sẽ thông báo khi dự đoán có thủy triều cao do cơn bão với cường độ vài thập kỷ mới có một lần và áp thấp ôn đới cùng cấp độ.
 • Cảnh báo đặc biệt sóng cồn
  • Cảnh báo đặc biệt sóng cồn sẽ thông báo khi dự đoán có sóng cao do cơn bão với cường độ vài thập kỷ mới có một lần và áp thấp ôn đới cùng cấp độ.
  • ”Sóng cao” này khác hoàn toàn với ”sóng thần” do động đất.

Thông tin mưa lớn kỷ lục trong thời gian ngắn

 • Thông tin mưa lớn kỷ lục trong thời gian ngắn
  • Được thông báo khi quan sát (quan sát bằng máy đo mưa trên mặt đất), phân tích (phân tích kết hợp giữa radar khí tượng và máy đo mưa trên mặt đất: lượng mưa phân tích) trận mưa lớn trong thời gian ngắn chỉ xảy ra vài năm một lần.
  • Thông tin này sẽ thông báo khi thỏa mãn tiêu chuẩn lượng mưa và xuất hiện ”vô cùng nguy hiểm” (màu tím nhạt) của Kikikuru (phân bố mức độ nguy cơ) trong khi thông báo cảnh báo mưa lớn, để cho bạn biết rằng lượng mưa hiện tại là lượng mưa hiếm khi quan sát được sẽ dẫn đến thảm họa sạt lở,
  • thảm họa ngập lụt, thảm họa lũ lụt ở các sông vừa và nhỏ đối với khu vực đó, và nêu rõ tên điểm quan trắc cũng như thành phố thị trấn làng xã.
  • Nó được thông báo tại thành phố Hiroshima khi một thảm họa sạt lở xảy ra vào ngày 20 tháng 8 năm 2014.
  • ○ Trang web của Cục khí tượng ”Thông tin mưa lớn kỷ lục trong thời gian ngắn”
  • http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kirokuame.html外部サイト別ウィンドウで開く
  • ○ web của Cơ quan khí tượng「kikikuru(Cảnh báo phân tán rủi ro)」
  • https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/riskmap.html外部サイト別ウィンドウで開く

Thông tin lưu ý về lốc xoáy

 • Thông tin lưu ý về lốc xoáy
  • Thông tin kêu gọi sự chú ý đến các cơn gió giật nghiêm trọng như lốc xoáy và gió thốc xuống xảy ra dưới các đám mây vũ tích (sau đây gọi là ”lốc xoáy, v.v.”), và nó được thông báo ở tỉnh Hiroshima như thông tin bổ sung cho lưu ý sấm sét,
  • bao gồm các khu vực ”Phía nam tỉnh Hiroshima”, ”Phía bắc tỉnh Hiroshima” và các khu vực tương tự như dự báo thời tiết.
  • Thời hạn hiệu lực khoảng 1 giờ kể từ khi thông báo.

Thông tin cảnh báo thảm họa sạt lở

 • Thông tin cảnh báo thảm họa sạt lở
  • Thông tin cảnh báo thảm họa sạt lở là thông tin kêu gọi cảnh giác đối với các thành phố thị trấn làng xã được xác định, để hỗ trợ người đứng đầu thành phố, thị trấn, làng xã
  • phán đoán ban hành chỉ thị sơ tán và hỗ trợ người dân phán đoán chủ động sơ tán khi ở trong tình trạng thảm họa sạt lở gây nguy hiểm đến tính mạng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào sau
  • thông báo về cảnh báo mưa lớn (thảm họa sạt lở), được các tỉnh thành phố và Cục khí tượng cùng công bố.
 • Chỉ số lượng mưa trong đất
  • Chỉ số lượng mưa trong đất là một chỉ số để nắm bắt nguy cơ gia tăng thảm họa sạt lở do mưa. Thảm họa sạt lở kèm theo mưa lớn (sạt lở đất và trôi đất đá) không chỉ liên quan
  • chặt chẽ đến trận mưa hiện tại, mà còn liên quan đến lượng nước trong đất gây ra bởi các trận mưa cho đến nay, và chỉ số lượng mưa trong đất sẽ định lượng lượng mưa còn tích
  • tụ lại trong đất bao nhiêu dưới dạng hàm lượng nước bằng cách sử dụng mô hình bể chứa. Chỉ số lượng mưa trong đất được sử dụng như một tiêu chuẩn phán đoán của cảnh báo mưa lớn
  • (thảm họa sạt lở) và thông tin cảnh báo thảm họa sạt lở do các đài quan sát khí tượng ở mỗi vùng công bố.
 • Thông tin mức độ nguy hiểm thảm họa sạt lở
  • Là thông tin cho thấy nguy cơ gia tăng xảy ra thảm họa sạt lở do mưa lớn ở tỉnh Hiroshima, trong khu vực 1km vuông (lưới) trên bản đồ, biểu thị theo màu sắc khác nhau cho từng giai đoạn.

Dự báo lũ sông được chỉ định

 • Dự báo lũ sông được chỉ định
  • Cục khí tượng, phối hợp với Bộ đất đai giao thông Nhật Bản hoặc các tỉnh thành phố quyết định đoạn sông được chỉ định trước và dự báo lũ lụt thể hiện qua mức nước hay lưu lượng chảy
  • để làm cơ sở tham khảo cho việc phán đoán các hoạt động phòng chống lũ lụt cũng như hành động sơ tán của người dân để ứng phó với nước sông dâng và ngập lụt.
  • Tại thành phố Hiroshima, các con sông sau đây được chỉ định trước.
  • (Sông dự báo lũ lụt) Đoạn sông thuộc quản lý của quốc gia của thượng nguồn sông Ootagawa, hạ lưu sông Ootagawa, sông Misasagawa, sông Nenotanigawa
 • Thông tin lưu ý lũ lụt
  • Thông tin lưu ý lũ lụt sẽ được công bố khi mức nước tại nơi quan trắc mức nước làm tiêu chuẩn công bố trên các sông dự báo lũ lụt đạt đến mức nước lưu ý lũ lụt, và mức nước dự báo sẽ tiếp tục lên.
  • Đây là giai đoạn để kêu gọi sự chú ý của người dân đối với nguy cơ xảy ra lũ lụt.
 • Thông tin cảnh báo lũ lụt
  • Thông tin cảnh báo lũ lụt được công bố khi mức nước của nơi quan trắc mức nước làm tiêu chuẩn công bố trên các sông dự báo lũ lụt, dự kiến ​​sau một thời gian nhất định sẽ đạt
  • đến mức nước nguy cơ lũ lụt, hoặc khi đạt đến mức nước phán đoán cần sơ tán, và dự kiến mức nước sẽ tiếp tục lên.
  • Đây là giai đoạn yêu cầu bắt đầu sơ tán đối với người cao tuổi v. v.
 • Thông tin nguy cơ lũ lụt
  • Thông tin nguy cơ lũ lụt sẽ được công bố khi mức nước tại nơi quan trắc mức nước làm tiêu chuẩn công bố trên các sông dự báo lũ lụt đạt đến mức nước nguy cơ lũ lụt.
  • Đây là trạng thái mà lũ lụt có thể xảy ra bất cứ khi nào và là giai đoạn để yêu cầu người dân ứng phó với nguy cơ xảy ra ngập lụt như sơ tán, v.v.
 • Thông tin xảy ra lũ lụt
  • Thông tin xảy ra lũ lụt được công bố khi xảy ra lũ lụt tại các sông dự báo lũ lụt.
  • Đây là giai đoạn yêu cầu người dân cảnh giác đối với ngập lụt do lũ lụt

Thông tin mức nước đạt được

 • Thông tin mức nước đạt được
  • Thông tin mức nước đạt được v.v. sẽ được công bố bởi đơn vị quản lý sông ngòi (Bộ đất đai giao thông Nhật Bản hoặc các tỉnh) khi đạt đến mức nước quy định tại con sông đã được chỉ định là sông thông báo và công bố thông tin mức nước đạt được đối với mức nước nguy cơ lũ lụt.
  • Tại thành phố Hiroshima, các con sông sau đây được chỉ định trước.
  • Những con sông phổ biến mức nước)
   • Sông thuộc quản lý của quốc gia: sông Kyuootagawa, sông Motoyasugawa, sông Furukawa
   • Sông thuộc quản lý của tỉnh: sông Yahatagawa, sông Yasukawa, sông Misasagawa, sông Nenotanigawa, sông Minochigawa, sông Senogawa, sông Fuchuookawa, sông Suzuharigawa, sông Okanoshitagawa, sông Nabaragawa
 • Thông tin lưu ý lũ lụt
  • Thông tin lưu ý lũ lụt sẽ được công bố khi mức nước tại nơi quan trắc mức nước làm tiêu chuẩn công bố trên các sông công bố mức nước đạt đến mức nước lưu ý lũ lụt .
 • Thông tin cảnh báo lũ lụt
  • Thông tin cảnh báo lũ lụt sẽ được công bố khi mức nước tại nơi quan trắc mức nước làm tiêu chuẩn công bố trên các sông công bố mức nước đạt đến mức nước phán đoán cần sơ tán.
 • Thông tin nguy cơ lũ lụt
  • Thông tin nguy cơ lũ lụt sẽ được công bố khi mức nước tại nơi quan trắc mức nước làm tiêu chuẩn công bố trên các sông công bố mức nước đạt đến mức nước nguy cơ lũ lụt.

Thông tin bão

 • Thông tin bão
  • Thông tin bão được Cục khí tượng công bố khi một cơn bão và một áp thấp nhiệt đới dự kiến ​​mạnh lên thành bão trong vòng 24 giờ (sau đây gọi là ”áp thấp nhiệt đới đang phát
  • triển”), bao gồm cả mô tả về các điều kiện thực tế như vị trí hay sức mạnh của cơn bão cũng như dự đoán.
  • Khi cơn bão đến gần Nhật Bản, thông tin chi tiết hơn được cung cấp thường xuyên hơn.

Thông tin động đất

 • Cường độ địa chấn
  • Cường độ địa chấn là thước đo độ lớn rung chấn của trận động đất. Các cấp cường độ địa chấn của Cục khí tượng gồm 10 cấp
  • ”cường độ địa chấn 0”, ”cường độ địa chấn 1”, ”cường độ địa chấn 2”, ”cường độ địa chấn 3”, ”cường độ địa chấn 4”, ”cường độ địa chấn 5 yếu”, ”Cường độ địa chấn 5 mạnh”,” cường
  • độ địa chấn 6 yếu ”,” cường độ địa chấn 6 mạnh ”và” cường độ địa chấn 7 ”.
  • Bạn có thể kiểm tra về cảm giác cơ thể, hành động của con người, điều kiện trong nhà và điều kiện ngoài trời ở từng cấp cường độ địa chấn trên trang web của Cục khí tượng.
  • ○ Trang web của Cục khí tượng ”Bảng giải thích liên quan đến cường độ địa chấn của Cục khí tượng”
  • (http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/kaisetsu.html)外部サイト別ウィンドウで開く

Thông tin quan trắc

Thông tin lượng mưa

 • Lượng mưa trong 10 phút
  • Là lượng mưa trong 10 phút vừa qua
 • Lượng mưa trong 60 phút
  • Là lượng mưa trong 60 phút (1 tiếng) vừa qua.
  • Bạn có thể kiểm tra về cường độ mưa và cách mưa rơi trên trang web của Cục khí tượng.
  • Trang web của Cục khí tượng ”Cường độ mưa và cách mưa rơi”
  • http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/amehyo.html外部サイト別ウィンドウで開く
 • Lượng mưa hiệu quả
  • Lượng mưa hiệu quả là thước đo lượng mưa được tính toán bằng cách giảm các tác động của lượng mưa trong quá khứ theo thời gian.
  • Hệ thống của thành phố này sử dụng chu kỳ bán giảm kỳ 72 giờ.
 • Lượng mưa tích lũy
  • Tổng lượng mưa từ khi bắt đầu có mưa đến thời điểm đó được gọi là ”lượng mưa tích lũy”.
  • Nếu không có mưa tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định, lượng mưa tích lũy sẽ được thiết lập lại, và nếu lượng mưa được phát hiện sau đó, sẽ được coi là mưa mới (bắt đầu mưa).

Tình trạng mây mưa

 • Dự báo tức thời có độ phân giải cao
  • Dự báo tức thời có độ phân giải cao do Cục khí tượng cung cấp với các dự báo ngắn hạn về lượng mưa với độ phân giải 250m sử dụng dữ liệu quan trắc radar khí tượng.

Thông tin về mưa lớn đáng kể

 • Thông tin về mưa lớn đáng kể
  • Thông tin về mưa lớn đáng chú ý là thông tin sử dụng từ khóa ”đới mưa tuyến tính” để giải thích tình trạng lượng mưa cực lớn tiếp tục đổ xuống cùng một vị trí do một đới mưa
  • tuyến tính, trong khi nguy cơ xảy ra thảm họa lũ lụt do mưa lớn ngày càng gia tăng nhanh chóng.

Mức nước tiêu chuẩn

 • Mức nước cần đội phòng chống lũ lụt canh chừng
  • Đây là mức nước được thiết lập cho các sông cảnh báo phòng chống lũ lụt, là mức nước để chỉ dẫn cho các đội phòng chống lũ lụt v.v. canh chừng chuẩn bị cho lũ lụt, thủy triều cao, và chuẩn bị cho các hoạt động phòng chống lũ lụt.
  • Nó tương ứng với mức nước báo cáo được mô tả trong Điều 12 của Luật phòng chống lũ lụt.
  • Các sông cảnh báo phòng chống lũ lụt của thành phố như sau.
  • Các sông cảnh báo phòng chống lũ lụt)
   • Các sông thuộc quản lý của quốc gia: sông Ootagawa, sông Misasagawa, sông Nenotanigawa, sông Kyuootagawa, sông Motoyasugawa, sông Tenmagawa
   • Các sông thuộc quản lý của tỉnh: sông Yahatagawa, sông Yasukawa, sông Misasagawa, sông Nenotanigawa, sông Minochigawa, sông Senogawa, sông Enkougawa, sông Kyoubashigawa
 • Mức nước lưu ý lũ lụt
  • Là mức nước cần cảnh giác xảy ra thảm họa do lũ lụt, thủy triều cao (mức nước cảnh báo được quy định tại Điều 12 Luật phòng chống lũ lụt), và là mức nước chỉ dẫn cho hoạt động của
  • đội phòng chống lũ lụt v.v. trên các sông cảnh báo phòng chống lũ lụt.
  • Sau khi đạt đến, cần phải hết sức lưu ý đến sự gia tăng của mức nước.
 • Mức nước phán đoán cần sơ tán
  • Là mức nước chỉ dẫn để người đứng đầu thành phố, thị trấn, làng xã phán đoán ban hành lệnh sơ tán người cao tuổi, v.v., và là mức nước để bắt đầu kêu gọi sự chú ý của người dân
  • đối với các thông tin liên quan đến lũ lụt.
  • Sau khi đạt đến, cần phải hết sức cảnh giác với sự gia tăng của mức nước.
 • Mức nước có nguy cơ gây lũ lụt
  • Là mức nước cần đặc biệt cảnh giác về việc xảy ra thảm họa do lũ lụt (mức nước cảnh báo đặc biệt được quy định tại Điều 13 của Luật phòng chống lũ lụt), và là chỉ dẫn để người đứng
  • đầu thành phố, thị trấn phán đoán ban hành chỉ thị sơ tán, là cơ sở tham khảo để người dân phán đoán sơ tán.
  • Sau khi đạt đến, cần phải cảnh giác nghiêm ngặt với sự gia tăng của mức nước.
 • Mức nước tương đương bắt đầu tràn
  • Đây là mức nước của mỗi chỗ bắt đầu có tràn, chẳng hạn như đỉnh của bờ kè (hoặc đỉnh của nền đất sau bờ kè), tại những nơi được cho rằng có khả năng tràn, ngập cao ở một loạt
  • các khu vực của sông, được chuyển đổi thành mức nước tại điểm quan trắc mức nước phục vụ khu vực đó.

Thông tin về mức thủy triều

 • Mức thủy triều lưu ý
  • Là mức thủy triều chỉ dẫn cho đội phòng chống lũ lụt canh chừng, chuẩn bị ứng phó với thủy triều cao, và tiến hành chuẩn bị các hoạt động phòng chống lũ lụt.
  • Nó được thiết lập là T.P.2.1m ở cảng Hiroshima, nơi được chỉ định cho thành phố Hiroshima.
 • Mức thủy triều cảnh báo
  • Là mực thủy triều cần cảnh giác xảy ra thảm họa do thủy triều cao, và là mức thủy triều chỉ dẫn cho hoạt động của đội phòng chống lũ lụt v.v. trên các sông cảnh báo phòng chống lũ lụt.
  • Nó được thiết lập là T.P.2.5m ở cảng Hiroshima, nơi được chỉ định cho thành phố Hiroshima.
 • Mức thủy triều thiên văn
  • Những thay đổi về mức thủy triều xảy ra bởi lực thủy triều của mặt trăng và mặt trời, chẳng hạn như thủy triều lên, thủy triều xuống; và thủy triều lớn, thủy triều nhỏ, được
  • gọi là ”thủy triều thiên văn”, và mức thủy triều đó được gọi là ”mức thủy triều thiên văn”.
  • Nếu có dữ liệu quan sát chính xác dài hạn cho một địa điểm nhất định, mức thủy triều thiên văn tại địa điểm đó có thể được dự đoán với độ chính xác cao.

Thông tin sơ tán

Kêu gọi lưu ý (Kêu gọi chủ động sơ tán)

 • Kêu gọi lưu ý (Kêu gọi chủ động sơ tán)
  • Khi nhận thấy nguy cơ có thể xảy ra thảm họa, chẳng hạn như khi có cảnh báo mưa lớn, thông tin phòng chống thiên tai (thông tin khí tượng, v.v.) sẽ được gửi đến toàn bộ các khu vực của thành phố hoặc các khu vực cần thiết để kêu gọi người dân, v.v. lưu ý,
  • tùy thuộc vào tình hình, thành phố khuyến khích người dân xác nhận tính nguy hiểm của khu vực và
  • sơ tán khi người dân, v.v. tự phán đoán là nguy hiểm (chủ động sơ tán).

【Mức độ cảnh báo 3】Sơ tán người cao tuổi, v.v.

 • 【Mức độ cảnh báo 3】Sơ tán người cao tuổi, v.v.
  • Khi có nguy cơ xảy ra thảm họa thành phố sẽ ban hành lệnh.
  • Tại thành phố này về nguyên tắc sẽ ban hành lệnh đối với những người sống trong các khu vực nguy hiểm như khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở ở đơn vị khu vực trường tiểu học, khu
  • vực được giả định lũ lụt ngập lụt, v.v. Yêu cầu người dân hành động như sau.
   • Những người cần thời gian để sơ tán như người cao tuổi, người khuyết tật, những người có con nhỏ và những người hỗ trợ việc sơ tán đó hãy nhanh chóng bắt đầu hành động sơ tán đến nơi sơ tán khẩn cấp được chỉ định mà thành phố đã mở, hay đến nhà của họ hàng, những người thân quen, v.v. ở nơi an toàn.
   • Những người không thuộc đối tượng trên tốt nhất là nên tạm dừng các hoạt động thường lệ như không ra ngoài để làm việc, v.v., chuẩn bị sơ tán, và chủ động sơ tán.

【Mức độ cảnh báo 4】Chỉ thị sơ tán

 • 【Mức độ cảnh báo 4】Chỉ thị sơ tán
  • Khi có nguy cơ xảy ra thảm họa thành phố sẽ ban hành lệnh.
  • Tại thành phố này về nguyên tắc sẽ ban hành lệnh đối với những người sống trong các khu vực nguy hiểm như khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở, khu vực được giả định lũ lụt ngập lụt,
  • v.v. ở đơn vị khu vực trường tiểu học. Yêu cầu người dân hành động như sau.
   • Sơ tán khỏi nơi nguy hiểm ngay lập tức.
   • Đối với lũ lụt và thủy triều cao, nếu bạn có thể xác nhận rằng bạn có thể đảm bảo an toàn cho bản thân ở các tầng trên trong nhà bằng bản đồ nguy cơ, v.v. thì bạn cũng
    • có thể đảm bảo an toàn trong nhà theo phán đoán của mình. Tuy nhiên, đối với thảm họa sạt lở và sóng thần, cần thiết phải sơ tán di dời.

【Mức độ cảnh báo 5】Đảm bảo an toàn khẩn cấp

 • 【Mức độ cảnh báo 5】Đảm bảo an toàn khẩn cấp
  • Thành phố sẽ ban hành lệnh trong tình hình thảm họa đã xảy ra hoặc sắp xảy ra, và nhận định rằng việc sơ tán di dời để đảm bảo an toàn cho bản thân ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Yêu cầu người dân hành động như sau.
   • Vì có thể nguy hiểm đến tính mạng nên hãy hành động để đảm bảo an toàn ngay lập tức.
   • Nếu việc sơ tán di dời đến nơi sơ tán khẩn cấp được chỉ định,v.v. là nguy hiểm, bạn hãy đảm bảo an toàn cho bản thân ngay lập tức chẳng hạn như di chuyển đến nơi càng cao càng tốt và nơi cách xa núi hoặc vách đá mà bạn có thể đánh giá là tương đối an toàn.

Khu vực nguy hiểm

Khu vực giả định lũ lụt ngập lụt

 • Khu vực giả định lũ lụt ngập lụt
  • Về sông dự báo lũ lụt và sông công bố mức nước, nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt bằng cách đảm bảo việc sơ tán thuận lợi và nhanh chóng trong trường hợp lũ lụt hoặc phòng
  • chống lũ lụt, Bộ đất đai giao thông và các tỉnh sẽ chỉ định các khu vực được giả định lũ lụt khi các con sông đó tràn do lượng mưa với quy mô lớn nhất có thể giả định là khu vực giả
  • định lũ lụt, đồng thời công bố các khu vực được chỉ định và độ sâu nước giả định cũng như thời gian ngập lụt liên tục trong trường hợp xảy ra ngập lụt dưới dạng biểu đồ khu vực lũ
  • lụt ngập lụt giả định.
  • Có thể kiểm tra danh sách các con sông được xác định và thiết lập trận mưa trên trang web của thành phố.
  • ○Trang web của thành phố ”Bản đồ nguy cơ lũ lụt thành phố Hiroshima”
  • (https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/saigaiinfo/17890.html)外部サイト別ウィンドウで開く

Khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở

 • Khu vực cảnh báo thảm họa sạt lở
  • Là khu vực do tỉnh Hiroshima chỉ định dựa trên Luật phòng chống thảm họa sạt lở được ban hành sau thảm họa sạt lở xảy ra ở thành phố Hiroshima, v.v. vào ngày 29 tháng 6 năm 1999. Đây
  • là khu vực được công nhận là có nguy cơ nguy hại đến tính mạng hoặc thân thể của người dân khi xảy ra sự cố sụt lở sườn dốc, v.v., và hệ thống công bố nguy cơ, cảnh báo sơ tán
  • đang được hoàn thiện.
 • Khu vực cảnh báo đặc biệt thảm họa sạt lở
  • Là khu vực do tỉnh Hiroshima chỉ định dựa trên Luật phòng chống thảm họa sạt lở, được công nhận là có nguy cơ phát sinh hư hại ở các tòa nhà, phát sinh nguy hại rõ rệt đến tính mạng
  • hoặc thân thể của người dân v.v., và hệ thống cấp phép cho các hoạt động phát triển cụ thể hay quy chế, v.v. về cấu trúc của tòa nhà được thực hiện.

Khu vực giả định ngập lụt do nước nội địa

 • Khu vực giả định ngập lụt do nước nội địa
  • Thành phố công bố khu vực được giả định có thể xảy ra ngập lụt do nước nội địa đối với trận mưa có quy mô lớn nhất có thể giả định dựa trên Luật Phòng chống lũ lụt hoặc trận mưa lớn nhất trong quá khứ.
  • ○Trang web của thành phố ”Bản đồ nguy cơ ngập lụt ở thành phố Hiroshima (nước nội địa)”
  • https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/gesuido/2779.html外部サイト別ウィンドウで開く

Khu vực giả định ngập lụt do thủy triều cao

 • Khu vực giả định ngập lụt do thủy triều cao
  • Tỉnh Hiroshima công bố bản đồ giả định ngập lụt do thủy triều cao trong đó giả định về độ sâu ngập lụt và khu vực giả định ngập lụt trong trường hợp xảy ra ngập lụt bởi thủy triều cao do bão gây ra.
  • Hiện tại, có ba trường hợp được giả định: trường hợp có quy mô lớn nhất có thể giả định, trường hợp có quy mô xác xuất 30 năm và trường hợp có quy mô cỡ bão vịnh Isewan. Có thể xem bản đồ khu vực giả định ngập lụt do thủy triều cao trên trang web của tỉnh Hiroshima.
  • ○ Trang web của tỉnh Hiroshima ”Cổng thông tin thảm họa thủy triều cao, sóng thần Hiroshima”
  • https://www.takashio.pref.hiroshima.lg.jp/portal/top.aspx外部サイト別ウィンドウで開く

Khu vực cảnh báo thảm họa sóng thần

 • Khu vực cảnh báo thảm họa sóng thần
  • Tại khu vực có nguy cơ gây nguy hại đến tính mạng và thân thể của người dân, v.v. khi xảy ra sóng thần thuộc loại lớn nhất tỉnh Hiroshima, tỉnh sẽ ”thông báo” mức độ nguy hiểm và mức độ an toàn của khu vực đó cho cư dân căn cứ vào giả định sóng thần,
  • ngập lụt và mức nước tiêu chuẩn, chỉ định khu vực cần đặc biệt hoàn thiện hệ thống cảnh báo và sơ tán để phòng chống thảm họa sóng thần là khu vực cảnh báo thảm họa sóng thần để người dân, v.v.
  • có thể ”chạy thoát” thuận lợi và nhanh chóng khỏi thảm họa sóng thần trong trường hợp khẩn cấp. Có thể kiểm tra bản đồ khu vực cảnh báo thảm họa sóng thần trên trang web của tỉnh Hiroshima.
  • ○Trang web của tỉnh Hiroshima ”Cổng thông tin về thảm họa thủy triều cao, sóng thần Hiroshima”
  • https://www.takashio.pref.hiroshima.lg.jp/portal/top.aspx外部サイト別ウィンドウで開く

Nơi sơ tán, v.v.

Nơi sơ tán khẩn cấp được chỉ định

 • Nơi sơ tán khẩn cấp được chỉ định
  • Là cơ sở hoặc địa điểm mà thành phố đã chỉ định trước cho từng loại thảm họa, làm nơi sơ tán để bảo vệ tính mạng khỏi nguy hiểm của thảm họa sắp xảy ra.
  • Nó được thiết lập như là điểm đến sơ tán khi có chỉ thị sơ tán, v.v.
  • Chủ yếu chỉ định các cơ sở thuộc sở hữu của thành phố như trường học và trung tâm cộng đồng, v.v.

Nơi sơ tán được chỉ định

 • Nơi sơ tán được chỉ định
  • Đây là cơ sở mà thành phố chỉ định trước để làm nơi sinh sống khi sơ tán trong một thời gian nhất định nếu bạn bị mất nhà do thảm họa thiên nhiên.
  • Một số cơ sở cũng đóng vai trò là nơi sơ tán khẩn cấp được chỉ định.
  • Chủ yếu chỉ định trường học, trung tâm thể thao, v.v.

Khác

Thông tin bảo hộ người dân

 • Thông tin bảo hộ người dân
  • Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chính phủ công bố thông tin về bảo hộ người dân (thông tin về tên lửa đạn đạo, thông tin về tấn công du kích, thông tin về tấn công đường không, thông tin về khủng bố quy mô lớn và các thông tin khác về bảo hộ người dân).

Trụ sở chính ứng phó với thảm họa

 • Trụ sở chính ứng phó với thảm họa
  • Là cơ sở được thiết lập để ứng phó với thảm họa có nguy cơ xảy ra trên quy mô lớn trong tỉnh, với thành phố thì thị trưởng và với quận thì quận trưởng sẽ là người đứng đầu trụ sở.